فصل سرد و ایمنی مدرسه ها  چاپ

تاریخ : شنبه 17 آبان‌ماه سال 1393 در ساعت 09:47 ب.ظ

          

                              مهدی بهلولی،روزنامه ابتکار،17 آبان 93

در دولت دهم،حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش،می گفت که آموزش و پرورش دارد سالی هفت هزار مدرسه را هوشمند می کند. گذشته از کیفیت "هوشمندسازی" مورد ادعای ایشان- که در برخی از مدرسه ها با گذاشتن یک دستگاه رایانه و نصب یک تابلو الکترونیکی در یک اتاق، مدرسه به یک باره تبدیل به هوشمند می شد- واقعیت این است که میان مدرسه های پولی هوشمند نقاط مرفه نشین برخی از شهرهای ایران،و از آن میان تهران،با دانش آموزان نقطه های دورافتاده و روستایی محروم کشور،که با آغاز سرد شدن هوا و فرارسیدن زمستان،همگی بیمناک از آتش سوزی به سر می برند،تفاوت بسیار زیادی دیده می شود. به راستی کاش فرادستان آموزش و پرورش،به جای پرداختن به هوشمندسازی مدرسه ها،در اندیشه ی ایمن سازی سامانه ی گرمایشی مدرسه ها می بودند و پیش از روی دادن رخداد تلخ و دردناک آتش سوزی مدرسه ی "شین آباد"،با تآمین هزینه لازم،به جلوگیری از آن می پرداختند. و البته کاش پس از آتش سوزی شین آباد،وزیر آموزش و پرورش به نشانه ی مسئولیت پذیری،استعفا می داد و با این کار، توجه دیگر دست اندرکاران مملکت را به وضعیت آموزش و پرورش در منطقه های محروم جلب می نمود.

 اما هم اکنون هم،متآسفانه و به هیچ رو،در شرایط خوبی بسر نمی بریم و با آغاز سرما،خبرهای نگران کننده و گاه ناسازگاری شنیده می شود. چند روز پیش،علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفتند : " تقریبا بخاری قطره‌ای نداریم. در عین حال آموزش‌های لازم به معلمان و مربیان داده شده زیرا تمام اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته در این حوزه رخ داده، به خطاهای انسانی مربوط می‌شود." آیا به راستی اینچنین است و تمام رخدادهای گذشته به خطای انسانی برمی گردد؟! در دو دهه گذشته چندین آتش سوزی در مدرسه های کشور روی داده و شوربختانه ده ها دانش آموز،یا جان خود را از دست داده اند و یا آسیب هایی جدی دیده اند. آیا زمانی که در مدرسه ای شبانه روزی،سیم های برق به دلیل فرسودگی آتش می گیرند،مقصر خطای انسانی بوده؟ آیا هنگامی که به دلیل وزش باد شدید و طوفانی بودن هوا،بخاری کلاس آتش می گیرد مقصر خطای انسانی بوده؟ آیا در آتش گرفتن های پی در پی بخاری های نفتی و قطره ای،و یا خام سوزی های این بخاری ها،تنها مقصر نیروی انسانی بوده است؟ و به راستی اگر اینچنین است دیگر چه نیازی است به بهسازی سامانه های گرامایشی مدرسه ها؟!  نکته دیگر این است که بخاری نفتی،تنها بخاری قطره ای نیست و تنها بخاری های قطره ای نبوده اند که حادثه آفریده اند. وزیر آموزش و پرورش در سخنانی دیگر در همین پیوند می گویند : " اکنون حدود 120‌ هزار بخاری نفتی در مدارس وجود دارد اما اعتبار کافی برای حذف آنها را در اختیار نداریم. " 

 درباره ی بودجه لازم برای ایمن سازی سامانه های گرمایشی هم،سخنان ناهمخوانی شنیده می شود. مرتضی رییسی رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور،در 24 شهریور و در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت : " رقمی در حدود یک هزار میلیارد تومان برای تجهیز مدارس به سیستم‌های گرمایشی استاندارد نیاز است." اما چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانشان که در بالا به آنها اشاره رفت،گفت : " این وزارتخانه برای اصلاح سیستم گرمایشی حداقل به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد."

 به هر رو،اگر در دولت دهم،تآکید فرادستان آموزش و پرورش بر هوشمندسازی مدرسه ها و برنامه های شتابزده ای همانند 3-3-6 کردن مدرسه ها و تعطیلی پنجشنبه ها بود هم اکنون نیز گویا خصوصی سازی مدرسه ها و واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی،بیشتر هم و غم فرادستان آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است. بی گمان همه امیدواریم که در زمستان پیش رو،هیچ رخداد تلخی همانند آتش سوزی در مدرسه ها رخ ندهد اما انتظار بر این است که فرادستان آموزش و پرورش با هماهنگی و احساس مسئولیت بیشتری با مسآله ی ایمنی دانش آموزان و حفظ جان آنان برخورد نمایند. همچنین بر این امیدیم که همانگونه که مرتضی رییسی قول داده تا پایان سال 93- 94 سامانه ی گرمایشی همه ی مدرسه های کشور،بهسازی و ایمن گردد. 

http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=140216